Συνταγή
και Υλικά
στην πόρτα σας!

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Κατά την διαδικασία της παραγγελίας έχετε την δυνατότητα δημιουργίας λογαριασμού, διαδικασία κατά την οποία σας ζητείται να συμπληρώσετε τα απαιτούμενα δεδομένα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αγορά και να αποσταλεί η παραγγελία. Τα δεδομένα που συμπληρώνετε στην ειδική φόρμα της εταιρείας παραμένουν αποθηκευμένα στα αρχεία της εταιρείας. Η δημιουργία λογαριασμού εξυπηρετεί επίσης τη βέλτιστη υπηρεσία σας, επιτρέποντας τις μελλοντικές σας συναλλαγές. Για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό νέου πελάτη, συμπληρώνετε τα προσωπικά σας δεδομένα (Όνομα, Επώνυμο, διεύθυνση e-mail, αριθμός τηλεφώνου, ταχυδρομική διεύθυνση και τυχόν προαιρετικά σχόλια). Ένα βασικό στοιχείο είναι επίσης η χρήση πληροφοριών σύνδεσης (κωδικός πρόσβασης), τις οποίες πρέπει να προστατεύετε και να διατηρείτε ασφαλείς. 

Η διαγραφή του λογαριασμού σας πραγματοποιείται μέσω αποστολής σχετικού αιτήματος σας από την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας στο info@justcook.gr.

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στην εταιρεία είναι απαραίτητα, ώστε να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με την εφαρμογή των υποχρεώσεων της εταιρείας απέναντί ​​σας, καθώς και τις παραγγελίες που έχετε υποβάλει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, την εκτέλεση της σύμβασης με την εταιρεία εν γένει , την τιμολόγηση, τη διευκόλυνση των παραδόσεων, την εξυπηρέτηση των αιτημάτων σας, καθώς και την αποστολή μέσω e-mail ενημερωτικών δελτίων σχετικά με τα προϊόντα μας. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να μας δώσετε δεδομένα που είναι απολύτως σωστά, ακριβή και ενημερωμένα. Σε περίπτωση μεταγενέστερης αλλαγής οποιουδήποτε από αυτά, θα πρέπει να μας ενημερώσετε σχετικά, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Σε περίπτωση που οι συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις της εταιρείας μας, οι οποίες υλοποιούνται με τη χρήση των δεδομένων που μας υποδεικνύονται, δεν πληρούνται εγκαίρως, λόγω της χρήσης λανθασμένων ή μη ενημερωμένων προσωπικών δεδομένων, τα οποία έχετε δηλώσει, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη. 

Συμπληρώνοντας και καταχωρώντας τα προσωπικά σας δεδομένα, αποδέχεστε ότι συναινείτε ρητά στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, για τη νόμιμη συλλογή και επεξεργασία τους ενώ η εντολή αποθήκευσης αυτών των δεδομένων αποτελεί τη ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία τους.

Η εταιρεία μας δε γνωστοποιεί δημοσίως τα προσωπικά στοιχεία των πελατών, εκτός από τα στοιχεία που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Η προστασία των προσωπικών στοιχείων κατοχυρώνεται από το νόμο 2472/1997, και η εταιρεία μας ενεργεί πάντα βάσει των κανονισμών του νομοθετικού πλαισίου. Στο πλαίσιο της παραπάνω νομοθεσίας, τα δεδομένα που αποθηκεύονται από την εταιρεία μας ενδέχεται να γνωστοποιούνται σε τρίτους, σε αρμόδιες αρχές, εισαγγελείς ή άλλες διοικητικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τους κανόνες και τις διατάξεις που προβλέπονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. 

Εφόσον κατά τη δημιουργία του λογαριασμού, ο χρήστης επιλέγει τον κωδικό πρόσβασης που θα χρησιμοποιήσει για να έχει πρόσβαση σε αυτόν, είναι υποχρεωμένοι να μην αποκαλύπτουν τον κωδικό πρόσβασής τους σε τρίτους και να τον αλλάζουν τακτικά. 

Τέλος, για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία παραγγελίας, παρέχετε τη ρητή, ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή σας για αποστολή αυτοματοποιημένων ή εξατομικευμένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή / και στο κινητό τηλέφωνο που έχετε υποδείξει, καθώς και οποιαδήποτε τηλεφωνική επικοινωνία στο αριθμούς τηλεφώνου που έχετε δηλώσει από έναν υπάλληλο ή υπαλλήλους της εταιρείας μας.

Με την αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας μας εκχωρείται το δικαίωμα για την αποστολή ενημερωτικού ή διαφημιστικού υλικού στο e-mail που έχετε συμπληρώσει κατά την καταχώρηση των στοιχείων σας.  

Η εταιρεία χρησιμοποιεί «cookies», δηλαδή λογισμικό, η εγκατάσταση της οποίας της δίνει την ευκαιρία να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές και τις ενέργειες του χρήστη στον Ιστότοπο μας, το περιεχόμενο στο οποίο αποκτούν πρόσβαση στον Ιστότοπο μας, ανώνυμα δεδομένα, δεδομένα της επίσκεψης και της πλοήγησης του χρήστη στην ιστοσελίδας μας, δημογραφικών δεδομένων του χρήστη, και  άλλων. 

Με την αποδοχή των παρόντων όρων, ο χρήστης αποδέχεται ρητά ότι έχει διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τους συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τον σκοπό που εξυπηρετούν τα cookie που χρησιμοποιούνται από τον Ιστότοπό μας.

Σε περίπτωση επιλογής απενεργοποίησης των cookies μπορείτε να ανατρέξετε στις ιδιότητες του φυλλομετρητή που χρησιμοποιείτε. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στην περίπτωση απενεργοποίησης των cookies από τον χρήστη, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του Ιστότοπου.

Ο Ιστότοπος σάς δίνει την επιλογή να αλληλοεπιδράσετε με τα κοινωνικά μέσα (Facebook, Pinterest κ.λπ.). Αυτές οι δυνατότητες μπορεί να σας επιτρέψουν την πρόσβαση ή / και τη σύνδεση με τους λογαριασμούς σας σε κοινωνικά δίκτυα. Η εταιρεία δεν διατηρεί τις υπηρεσίες των κοινωνικών μέσων και των προφίλ σας σε αυτά υπό τον έλεγχό της. Κατά συνέπεια, η εταιρεία δεν είναι σε θέση να ορίσει κανόνες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων σε αυτές τις υπηρεσίες ή να αλλάξει τις ρυθμίσεις απορρήτου σας σε αυτές τις υπηρεσίες.  Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις οποιουδήποτε παρόχου υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης ή για τη χρήση των δυνατοτήτων που περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα τους.

 

 

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε μέρος των Όρων και Προϋποθέσεων της παρούσας σελίδας είναι ανεφάρμοστο ή θεωρείται άκυρο (συμπεριλαμβανομένων τυχόν διατάξεων στις οποίες αποκλείουμε την ευθύνη μας έναντι σας), η εκτελεστηκότητα οποιουδήποτε άλλου μέρους των Όρων και Προϋποθέσεων που παρατίθονται δεν θα επηρεαστεί και όλοι οι άλλοι όροι θα παραμείνουν πλήρης δύναμη.

Σε περίπτωση που ένας όρος της συμφωνίας κριθεί άδικος ή ακυρωθεί, αυτό δεν θα επηρεάσει τους υπόλοιπους όρους της συμφωνίας, οι οποίοι θα παραμείνουν έγκυροι και δεσμευτικοί για τα μέρη. 

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ερμηνεύονται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους της χωράς δραστηριοποίησης της εταιρείας μας (Ελλάδα) και υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Ελλάδα.

SAVE FOOD SAVE TIME SAVE MONEY SAVE THE PLANET

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΟΥ #JUSTCOOK_MEALKIT

Κάνε την εγγραφή σου στο NEWSLETTER μας και μάθε πρώτος τα νέα μας!